[email protected] Телефон приймальні (03740) 2-12-00, факс (03740) 2-14-21,

Об'яви

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

ЗАЯВА

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

розділу «Охорона навколишнього природного середовища»

Детального плану частини території району для будівництва фруктосховища з регульованим газовим середовищем за межами населеного пункту

 в с. Молниця, Герцаївського району, Чернівецької області

 

 

 

Загальні положення

 1. Замовник CEO:

Герцаївська районна державна адміністрація, Чернівецької області.

Юридична адреса: 60500, Чернівецька обл., м. Герца, вул. Шевченка,9

Інвестор: Фермерське господарство «Хуцану» в особі керівника  Хуцану Михайла Дмитровича

Тел. (03740) 2-12-00, факс (03740) 2-14-21, (03740) 2-15-05.

Електр. адреса: [email protected]

 

 1. Вид та основні  цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Детальний план території частини району для будівництва фруктосховища з регульованим газовим середовищем за межами населеного пункту в с. Молниця, Герцаївського району, Чернівецької області, є документом державного планування

Детальний план території розроблений відповідно до:

 • Розпорядження Герцаївської районної державної адміністрації від 05.09.2013р. № 175-р «Про розроблення частини району для будівництва фруктосховища з регульованим газовим середовищем за межами населеного пункту в с. Молниця, Герцаївського району, Чернівецької області»;
 • Фрагмент схеми планування території Чернівецької області;
 • Договір оренди земельної ділянки від 29 березня 2019 р;
 • Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯМ №549857 від 21.12.2012 р;
 • Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯМ №549858 від 21.12.2012 р;
 • Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №2348418 від 12.04.2013 р.
 • Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №2349545 від 12.04.2013 р.
 • Завдання на розроблення детального плану території.

При розробленні детального  плану території  враховано вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної  діяльності», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» та інші нормативно-правові акти.

Завданням детального плану території є необхідність визначити:

- Уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- Визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- Додержання функціонального зонування території;

- Створення раціональної інфраструктури;

- Послідовне та ефективне освоєння території;

- Додержання санітарних норм;

- Визначення містобудівних умов та обмежень.

 

 1.  Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:

  Розміщення фруктосховища з регульованим газовим середовищем та архітектурно-просторові рішення приймаються виходячи з санітарних, протипожежних та екологічних умов, а також в об’єднанні з основною транспортною схемою.

      Детальний план території частини району для будівництва фруктосховища з регульованим газовим середовищем за межами населеного пункту в с. Молниця, Герцаївського району, Чернівецької області планувальні рішення дозволяють сформувати забудову з розміщенням на існуючому рельєфі.

Площа території детального плану складає 2,9001 га – для ведення особистого селянського господарства, під будівництво фруктосховища з регульованим газовим середовищем- 1,4500 га.

Земельна ділянка детального плану території розташована за межами населеного пункту с. Молниця.

Територія межує:-з Південного заходу – грунтова дорога, -з інших сторін – сади.

Рельєф місцевості ділянки – рівний, з ухилом із заходу на схід, перепади відміток по висоті в межах ділянки до 25 м.

Доступ до земельної ділянки забезпечується хорошим транспортним зв’язком: на південний схід на відстані 700 м, знаходиться автомобільна дорога з твердим покриттям Т-2604, яка проходить через с. Молниця до м. Герца.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів матимуть не значний вплив на довкілля визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Для довкілля в тому числі для здоров’я населення - даний об’єкт являється об’єктом невиробничого призначення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорозмаїття, землі;
 • кліматичні фактори.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки, що пропонується відповідно до детального плану території.

б) Для територій з природоохоронним статусом.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
Розташування об’єктів, передбачених детальним планом території не призводить до транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5.            Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;

Не передбачаються.

 1. Дослідження , які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

 • використання статистичної інформації;
 • метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів у галузі містобудування; 
 • проведення громадського обговорення відповідно до ст.12 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку; 
 • здійснення містобудівного моніторингу відповідно до ст.23 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності.
 • дані моніторингу стану довкілля

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування передбачається:

 • цільове використання земельних ділянок;
 • організація своєчасного збору та вивезення ТПВ;
 • виконання вертикального планування території з урахуванням цільового призначення земельних ділянок та особливостей існуючого ландшафту;
 • режими забудови території визначати з урахуванням екологічної ємності території;
 • здійснення інженерної підготовки.
 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території проектування. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку, який передбачено проводити відповідно до ч.2 ст.11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, методичним рекомендаціям із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Мінприроди України №296 від 10.08.2018 (із змінам).

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  детального плану території будівництва фруктосховища з регульованим газовим середовищем за межами населеного пункту в с. Молниця, Герцаївського району, Чернівецької області подаються до:

Герцаївської районної державної адміністрації Чернівецької області.

Юридична адреса: 60500, Чернівецька обл., м. Герца, вул. Шевченка,9

Тел. + (03740) 2-12-00, факс (03740) 2-14-21, (03740) 2-15-05.

Електр. адреса: [email protected]

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»), тобто до  01 січня 2020 р.